Rezultatele examenelor medicale complexe ale sportivilor din Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
323 0
SM ISO690:2012
RUBANOVICI, Vladislav; CEBANU, Serghei; ŞTEFANEŢ, Gheorghe. Rezultatele examenelor medicale complexe ale sportivilor din Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2014, nr. 3(54), pp. 103-105. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687

Rezultatele examenelor medicale complexe ale sportivilor din Republica Moldova

The result of complex medical examinations of athletes from the Republic of Moldova

Результаты комплексных медицинских осмотров спортсменов Республики Молдова


Pag. 103-105

Rubanovici Vladislav1, Cebanu Serghei1, Ştefaneţ Gheorghe2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Medicină Sportivă "ATLETMED"
 
Disponibil în IBN: 7 mai 2020


Rezumat

In this article there are presented some aspects of the state of health from Republic of Moldova based on the results of complexmedical examinations. There were elucidated some diffi culties in diagnostic and treatment of athletes which practice various types of sport, inclusively of high performance.

В статье представлены некоторые аспекты состояния здоровья спортсменов Республики Молдова по результатам комплексных медицинских обследований. Были выявлены различные трудности в диагностике и лечении спортсменов, в том числе высокой квалификации.

Cuvinte-cheie
athletes, state of health, medical examination,

спортсмены, состояние здоровья, медицинский контроль