Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
737 13
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-02 09:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.621(478) (5)
Преступления против личности (306)
SM ISO690:2012
CICALA, Alexandru. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2019, nr. 10, pp. 42-54. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3871416
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 10 / 2019 / ISSN 1857-0976

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM

The objective side of the offense provided for in Article 159 of the Criminal Code of the Republic of Moldova

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3871416
CZU: 343.621(478)

Pag. 42-54

Cicala Alexandru
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

În cele ce urmează vom prezenta unele aspecte ale laturii obiective a infracţiunii de provocare ilegală a avortului aşa cum este incriminată în legislaţia penală în vigoare a R. Moldova la art. 159 C.pen. Provocarea ilegală a avortului este, incontestabil, una dintre puținele infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei care a cunoscut de-a lungul existenței umane o abordare inedit de diferită: de la instituirea celor mai severe pedepse până la dezincriminarea acesteia.

In the following, we present some aspects of criminal law of the illegal performance of abortion misdemeanor as it is criminalized in the criminal law in force of the Republic of Moldova (RM) under art. 159 of the Criminal Code (CC). The illegal performance of abortion is undoubtedly one of the few crimes against the life and health of a person that has experienced a different approach during the whole human existence: from the most severe punishment to decriminalization.

Cuvinte-cheie
infracţiune, provocare ilegală a avortului, răspunderea penală, sănătatea reproductivă, sarcina, întrerupere a cursului sarcinii,

misdemeanor, illegal performance of the abortion, criminal liability, reproductive health, pregnancy, termination of pregnancy

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-102631</doi_batch_id>
<timestamp>1720986461</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova </registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice</full_title>
<issn media_type='print'>18570976</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>10</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Cicala</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>42</first_page>
<last_page>54</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.3871416</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>