Armonizarea legislației de mediu (ecologice) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
667 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-07 05:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.6(478):061.1EU (2)
Специальные отрасли права. Отрасли права смешенного характера (997)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (416)
SM ISO690:2012
BOŞCANEANU, Marcel. Armonizarea legislației de mediu (ecologice) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2019, nr. 10, pp. 29-41. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3871411
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 10 / 2019 / ISSN 1857-0976

Armonizarea legislației de mediu (ecologice) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene

Harmonization of the environmental (ecological) legislation of the Republic of Moldova in accordance with the standards of the European Union

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3871411
CZU: 349.6(478):061.1EU

Pag. 29-41

Boşcaneanu Marcel
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

În acest articol ne propunem să analizăm principalele priorități privind modul de aducere a legislației de mediu a RM în conformitate cu legislația de mediu a UE. Vom încerca să definim principalele obligații asumate de RM în domeniul protecției mediului, al utilizării raționale a resurselor naturale și al asigurării securității mediului în cadrul procesului de integrare europeană. Se constată că dezvoltarea viitoare a legislației de mediu a RM necesită, în special, o înțelegere pe care principii se întemeiază legislația UE privind mediul, legăturile pe care le urmează dezvoltarea acesteia și sursele pe care le acoperă.

In this article we aim to analyze the main priorities regarding the way to bring the environmental legislation of the Republic of Moldova in line with the EU environmental legislation. We will try to define the main obligations assumed by the Republic of Moldova in the field of environmental protection, rational use of natural resources and environment security in the process of European integration. It is noted that the future development of the environmental legislation of the RM requires, in particular, an understanding of the principles underlying the EU environmental legislation, the links to its development and the sources it covers.

Cuvinte-cheie
legislația de mediu a RM, legislația de mediu a UE, proces de integrare europeană, securitatea ecologică, standardele Uniunii Europene,

environmental legislation of the Republic of Moldova, European Union environmental legislation, European integration process, ecological security, standards of the European Union