Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
656 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-28 22:34
SM ISO690:2012
ILIEŞ, Ion. Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene . In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2007, nr. 1, pp. 89-96. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0046

Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene

Pag. 89-96

Ilieş Ion
 
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Parametrii dinamici (perioada fundamentală de vibraţie şi decrementul de amortizare) poartă informaţia obiectivă despre proprietăţile fizice ce caracterizează starea construcţiei. Rezultatele măsurătorilor efectuate de-a lungul a peste 20 ani pe diferite construcţii din Chişinău au permis de a aprecia evoluţia în timp a stării clădirilor şi a evalua răspunsul construcţiilor la cutremure puternice Vrâncene. Au fost precizate direcţiile aplicării practice a parametrilor dinamici: descoperirea posibilelor deformaţii ascunse, aprecierea indirectă a calităţii lucrărilor de consolidare, completarea bazei de date cu valori experimentale reale.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-10251</doi_batch_id>
<timestamp>1664092996</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM</full_title>
<issn media_type='print'>18570046</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Ilieş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>89</first_page>
<last_page>96</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>