Prezervarea venelor safene în tratamentul maladiei varicoase: experiența acumulată și direcții de cercetare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
773 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-21 18:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.147.3-007.63-089 (7)
Патология сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (1037)
SM ISO690:2012
VESCU, Luminiţa, BZOVÎI, Florin, SOCHIRCĂ, Marcel, CULIUC, Vasile, CASIAN, Dumitru, GUŢU, Eugen. Prezervarea venelor safene în tratamentul maladiei varicoase: experiența acumulată și direcții de cercetare. In: Arta Medica , 2019, nr. 3(72), pp. 98-99. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Prezervarea venelor safene în tratamentul maladiei varicoase: experiența acumulată și direcții de cercetare

Preservation of the great saphenous vein in treatment of varicose veins: background experience and research directions

CZU: 616.147.3-007.63-089

Pag. 98-99

Vescu Luminiţa12, Bzovîi Florin12, Sochircă Marcel12, Culiuc Vasile12, Casian Dumitru12, Guţu Eugen12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
 
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2020


Rezumat

Introducere: Abordul standard în tratamentul chirurgical al maladiei varicoase (MV) prevede abolirea deinitivă a venei safene incompetente. În anumite condiții clinico-hemodinamice o strategie alternativă reprezintă înlăturarea izolată a complexului varicos cu prezervarea trunchiului safenian. Analiza rezultatelor acestor intervenții reprezintă un obiectiv științiico-practic important. Scopul studiului a fost evaluarea experienței Clinicii în tratamentul chirurgical al MV cu prezervare safeniană și stabilirea direcțiilor ulterioare de cercetare. Material și metode: În cadrul studiului retrospectiv au fost incluși 107 pacienți (131 extremitați cu MV), supuși examinării clinicoimagistice și, ulterior, operațiilor cu prezervare safeniană. Rezultate: Vârsta medie a pacienților a constituit 44,3 ani, cu predominarea genului feminin – 72,8%. Durata medie a MV – 10,6 ani. Extremitatea stângă a fost afectată în 58% cazuri. Clasa C2 CEAP – 91 (69,4%), C3 – 35 (26,7%), C4 – 4 (3%), C6 – 1 (0,7%) cazuri. Distribuția anatomică a MV: bazinul v.safena magna – 89 (67,9%), v.safena accesoria (VSA) – 31 (23,6%), vena safena parva – 8 (6,1%), 2 bazine afectate – 3 (2,2%) cazuri. Minilebectomia izolată a varicelor în prezența reluxului safenian (tipul Pittaluga 3-4) a fost efectuată în 55 (53,2%) cazuri, în cazul axului safenian competent (tipul Pittaluga 1) – în 27 (22,1%) și în cazul reluxului în VSA (tipul Pittaluga 5) – în 30 (24,5%). Crosectomia nu a fost practicată nici într-un caz. Durata medie a operației a constituit 38 min. Concluzii: Experiența acumulată în Clinică susține raționalitatea includerii intervențiilor cu prezervarea safeniană în arsenalul metodelor de tratament a pacienților cu MV. Cercetările ulterioare necesită axare pe precizarea indicațiilor către operație și evaluarea multidimensională a rezultatelor tratamentului.

Background: The standard approach for treatment of varicose veins (VV) includes deinitive destruction of incompetent saphenous vein. In certain clinical and hemodynamic conditions, the isolated removal of varicose reservoir with preservation of saphenous trunk may represent the alternative strategy. Assessment of the results of these interventions is an important scientiic and practical objective. Aim of study was evaluation of our clinical experience in surgical treatment of VV with saphenous preserving and establishing of further directions for research. Methods and materials: Retrospective study included 107 patients (131 limbs with VV), supposed to the clinical examination, imaging and operation with preservation of the saphenous vein. Results: Mean patients age was 44.3 years, majority being females – 72.8%. Mean VV duration – 10.6 years. Left limb was afected in 58% of cases. Class C2 CEAP – 91 (69.4%), C3 – 35 (26.7%), C4 – 4 (3%), and C6 – 1 (0.7%) cases. Anatomic distribution: great saphenous vein – 89 (67.9%), accessory saphenous vein (ASV) – 31 (23.6%), small saphenous vein – 8 (6.1%), two veins – 3 (2.2%) cases. In presence of saphenous relux (Pittaluga types 3-4) isolated miniphlebectomy was performed in 55 (53.2%) cases, in patients with competent saphenous trunk (Pittaluga type 1) – in 27 (22.1%) and for relux in ASV (Pittaluga type 5) – in 30 (24.5%) cases. Crossectomy was never performed. The mean operation time was 38 minutes. Conclusions: Our experience supports the rationality of including saphenous preserving interventions in arsenal of curative methods for patients with VV. Further research should be focused on the reinement of indications for surgery and multidimensional evaluation of treatment results

Cuvinte-cheie
maladie varicoasă, tratament chirurgical, Prezervarea venei safene,

varicose veins, surgical treatment, Preservation of saphenous vein