Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
845 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-28 09:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.163.2-1(478).09.+39(=163.2) (1)
Художественная литература на южнославянских языках (21)
Этнография. Жизнь народа. Обычаи. Образ жизни. Фольклор (2228)
SM ISO690:2012
MIRON, Marina, MIRON, Viorel. Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2020, nr. 1, pp. 30-35. ISSN 2587-3695. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4247530
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței

Vision of bulgarian poets from Bessarabia on the role of the village and traditional housing in the protection of identity and faith

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4247530
CZU: 821.163.2-1(478).09.+39(=163.2)

Pag. 30-35

Miron Marina1, Miron Viorel2
 
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2020


Rezumat

În acest articol urmărim frecvența temei casei părintești și a credinței în creația poeților bulgari din Basarabia și determinăm rolul acestora în păstrarea identității în arealul Bugeacului din Moldova și Ucraina. Ne-au interesat elementele casei tradiționale și ale satelor bulgărești care au fost semnificative pentru acești poeți. Totodată, am căutat să înțelegem, în baza textelor lirice, care dintre sărbătorile ortodoxe, potrivit autorilor, sunt cele mai importante pentru diaspora bulgară din punct de vedere spiritual și moral.

In this article we follow the frequency of the theme of the parental home and faith in the creation of Bulgarian poets in Bessarabia and determine their role in preserving identity in the Area of Bugeac in Moldova and Ukraine. We were interested in the elements of the traditional house and bulgarian villages that were significant for these poets. At the same time, we sought to understand, on the basis of lyrical texts, which of the Orthodox holidays, according to the authors, are the most important for the Bulgarian diaspora spiritually and morally.

Cuvinte-cheie
creaţie poetică, bulgari basarabeni, identitate etnică, tradiţie, credinţă, Bugeac, casa tradițională,

poetic creation, Bessarabian Bulgarians, ethnic identity, tradition, faith, Bugeac, traditional house

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Miron, M.</dc:creator>
<dc:creator>Miron, V.</dc:creator>
<dc:date>2020-04-23</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n acest articol urmărim frecvența temei casei părintești și a credinței &icirc;n creația poeților bulgari din Basarabia și determinăm rolul acestora &icirc;n păstrarea identității &icirc;n arealul Bugeacului din Moldova și Ucraina. Ne-au interesat elementele casei tradiționale și ale satelor bulgărești care au fost semnificative pentru acești poeți. Totodată, am căutat să &icirc;nțelegem, &icirc;n baza textelor lirice, care dintre sărbătorile ortodoxe, potrivit autorilor, sunt cele mai importante pentru diaspora bulgară din punct de vedere spiritual și moral.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>In this article we follow the frequency of the theme of the parental home and faith in the creation of Bulgarian poets in Bessarabia and determine their role in preserving identity in the Area of Bugeac in Moldova and Ukraine. We were interested in the elements of the traditional house and bulgarian villages that were significant for these poets. At the same time, we sought to understand, on the basis of lyrical texts, which of the Orthodox holidays, according to the authors, are the most important for the Bulgarian diaspora spiritually and morally.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.4247530</dc:identifier>
<dc:source>Dialogica, revista de studii culturale si literatura  (1) 30-35</dc:source>
<dc:subject>creaţie poetică</dc:subject>
<dc:subject>bulgari basarabeni</dc:subject>
<dc:subject>identitate etnică</dc:subject>
<dc:subject>tradiţie</dc:subject>
<dc:subject>credinţă</dc:subject>
<dc:subject>Bugeac</dc:subject>
<dc:subject>casa tradițională</dc:subject>
<dc:subject>poetic creation</dc:subject>
<dc:subject>Bessarabian Bulgarians</dc:subject>
<dc:subject>ethnic identity</dc:subject>
<dc:subject>tradition</dc:subject>
<dc:subject>faith</dc:subject>
<dc:subject>Bugeac</dc:subject>
<dc:subject>traditional
house</dc:subject>
<dc:title>Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale &icirc;n păstrarea identității și credinței</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>