Predictori ai angajamentului în domeniul şcolar în rândul adolescentilor români: explorarea rolului motivatiei pentru activitatea şcolara şi a climatului şcolar
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
493 26
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-04 22:18
SM ISO690:2012
CARANFIL, Narcisa Gianina; ROBU, Viorel. Predictori ai angajamentului în domeniul şcolar în rândul adolescentilor români: explorarea rolului motivatiei pentru activitatea şcolara şi a climatului şcolar. In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția 7, 8-9 decembrie 2016, Chişinău. Chişinău, 2017: "Print-Caro" SRL, 2016, pp. 86-101. ISBN 978-9975-108-27-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7, 2016
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
Ediția a VII-a, Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2016

Predictori ai angajamentului în domeniul şcolar în rândul adolescentilor români: explorarea rolului motivatiei pentru activitatea şcolara şi a climatului şcolar

Predictors of school engagement among romanian adolescents: exploring the role of academic motivation and school climate


Pag. 86-101

Caranfil Narcisa Gianina1, Robu Viorel2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2020


Rezumat

Principalul obiectiv al acestui studiu corelaţional a fost explorarea relaţiilor dintre angajamentul în domeniul şcolar, dimensiunile motivaţiei pentru activitatea şcolară şi climatul şcolar perceput în rândul adolescenţilor români. Participanţii au fost 298 de elevi de liceu (193 fete şi 105 băieţi). Aceştia au completat mai multe chestionare standardizate care au inclus Student Engagement in School/Four-Dimension Scale [SES/4DS; 35, 36, 38]., Academic Motivation Scale-High School Version [AMS-HS; 32, 33]., o versiune prescurtată pentru Perceived School Climate Scale [PSCS; 41]. şi o versiune prescurtată pentru Motivating Intructional Context Inventory [MICI; 14]. Comparativ cu băieţii, fetele au obţinut un scor mediu semnificativ mai ridicat pentru angajamentul în domeniul şcolar. Totuşi, mărimea efectului a fost modestă. În eşantionul curent de adolescenţi, treapta şcolară, specializarea şi situaţia familială nu au avut efecte semnificative asupra angajamentului în domeniul şcolar. Angajamentul în activitatea şcolară a evidenţiat corelaţii semnificative cu aproape toate variabilele de interes. Datele analizei de regresie liniară multiplă au evidenţiat cei mai consistenţi predictori ai angajamentului în domeniul şcolar, şi anume suportul din partea covârstnicilor (ca dimensiune a climatului şcolar), respectiv motivaţia intrinsecă şi amotivaţia (ca dimensiuni ale motivaţiei pentru activitatea şcolară). Rezultatele sunt discutate în termenii contribuţiilor pe care le aduc la studiul angajamentului în domeniul şcolar.

The main purpose of the current correlational study was to explore the relationships between school engagement, dimensions of academic motivation, and perceived school climate among Romanian adolescents. Participants were 298 high school students (193 girls and 105 boys). They completed several standardized questionnaires comprising the Student Engagement in School/FourDimension Scale [SES/4DS; 35, 36, 38]., the Academic Motivation Scale-High School Version [AMSHS; 32, 33]., a shortened version of the Perceived School Climate Scale [PSCS; 41]., and a shortened version of the Motivating Intructional Context Inventory [MICI; 14]. Compared to boys, girls had a significantly higher mean score on school engagement. However, the effect size was modest. In the current sample of adolescents, school grade, specialization, and the family situation had no significant effects on school engagement. Engagement in school revealed significant correlations with almost all variables of interest. Data of multiple linear regression analysis showed the most consistent predictors of school engagement, including the support from peers (as dimension of school climate), respectively intrinsic motivation and amotivation (as dimensions of academic motivation). The results are discussed in terms of the contributions they bring to the study of school engagement.

Cuvinte-cheie
adolescenţi, angajament în domeniul şcolar, motivaţie intrinsecă şi extrinsecă, amotivaţie, suport din partea profesorilor şi a covârstnicilor, autonomie acordată elevilor, claritatea şi consistenţa regulilor din şcoală, calitatea practicilor instructive, modele predictive,

adolescents, school engagement, intrinsic and extrinsic motivation, amotivation, support from teachers and peers, autonomy granted to students, clarity and consistency of school rules, quality of instructional practices, predictive models