Aspecte psihologice în activitatea profesională a juriştilor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
333 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-16 17:38
SM ISO690:2012
PUTINA, Inga. Aspecte psihologice în activitatea profesională a juriştilor. In: Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 25 mai 2011, Bălți. Bălţi: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2011, pp. 163-166. ISBN 978-9975-50-060-9 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective 2011
Conferința "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective"
Bălți, Moldova, 25 mai 2011

Aspecte psihologice în activitatea profesională a juriştilor


Pag. 163-166

Putina Inga
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 6 aprilie 2020


Rezumat

În activitatea profesională a juriştilor, rolul principal îl deţine abilitatea de a utiliza creativ experienţa psihologică de influenţare asupra propriei personalităţi cît şi asupra persoanelor cu care juristul intră în contact în procesul activităţii de muncă. Pentru realizarea eficientă a obiectivelor propuse, juriştii trebuie să cunoască foarte bine bazele psihologiei. Una din sarcinile de bază ale psihologiei muncii judiciare, o constituie evidenţierea raportului logic dintre personalitate şi cerinţele care sunt înaintate profesiei respective. În rezultatul abordării sistemice, se poate stabili legătura dintre calităţile de bază în structura personalităţii şi de a evidenţia cei mai importanţi factori ai eficienţei activităţii muncii în concordanţă cu specialitatea. La etapa actuală nu există niciun dubiu că, în mare, cunoştinţele vaste ale psihologiei sunt necesare majorităţii lucrătorilor din domeniul judiciar, deoarece, după natura activităţii sale profesionale, ei, în mod sistematic, intră în contact cu oamenii, influenţează asupra lor, desfăşoară o anumită activitate educativă.

Dans l’activité professionnelle des juristes, le rôle principal revient à l’habilité de faire recours de manière créative à l’expérience psychologique dans le but d’influencer sa propre personnalité ainsi que les personnes avec lesquelles le juriste est en relation au cours de l’activité de travail. Afin de réaliser efficacement les objectifs proposés, les juristes doivent maîtriser très bien les bases de la psychologie. A l’étape actuelle, il n’existe aucun doute que les vastes connaissances des sciences psychologiques sont nécessaires pour la majorité des travailleurs du domaine judiciaire. Car en raison de la nature de leur activité professionnelle, ils sont constamment en relation avec les gens en exerçant une certaine influence sur eux.

Cuvinte-cheie
activitate profesională, juriști, cunoştinţe psihologice, experienţă psihologică, manieră de comunicare, domeniul judiciar, abilități de comunicare, formare de specialitate,

activité professionnelle, juristes, connaissances psychologiques, expérience psychologique, manière de communication, domaine judiciaire, habilités de communication, habilité, formation de spécialité