IBN
Закрыть

Новости

12/26/2016 - 14:47

   Fiind prima bibliotecă electronică ştiinţifică din Republica Moldova, IBN acoperă nișa cea mai importantă a cercetărilor efectuate în sfera CDI – exprimate în articole științifice

11/22/2016 - 14:47

Datele scientometrice/ bibliometrice se utilizează tot mai des în evaluarea ştiinţei din Republica Moldova. Atitudinea faţă de acest fenomen este contradictoriu în comunitatea ştiinţifică.

Страницы

Arhiva

Последние зарегистрированные номера журналов

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Последние зарегистрированные номера журналов

Ştiinţa Agricolă

Номер 1 / 2021, дата регистрации в IBN 19.09.2021
Revistă de știinţe socioumane

Номер 2 (48) / 2021, дата регистрации в IBN 17.09.2021
Supremația Dreptului

Номер 2 / 2016, дата регистрации в IBN 17.09.2021

Последние зарегистрированные сборники материалов конференций

подробнее...
Ştiinţă, educaţie, cultură

Vol.1 / 2016, дата регистрации в IBN 18.09.2021
Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile

2017, дата регистрации в IBN 17.09.2021
Scientific Research for Sustainable Development

2018, дата регистрации в IBN 17.09.2021

Последние публикации

details...
Russian