Последние зарегистрированные номера журналов | Instrument Bibliometric National
Закрыть

Поиск документов

Search


Последние зарегистрированные номера журналов

подробнее...
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

Номер 3 / 2023, дата регистрации в IBN 28.09.2023
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)

Номер 11 (01) / 2023, дата регистрации в IBN 27.09.2023
Arta Medica

Номер 3S (88) / 2023, дата регистрации в IBN 26.09.2023

Последние зарегистрированные сборники материалов конференций

подробнее...
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate

Ediția III / 2023, дата регистрации в IBN 29.09.2023
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate

Ediția III / 2023, дата регистрации в IBN 29.09.2023
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective

Ediția 4 / 2022, дата регистрации в IBN 28.09.2023
Russian