IBN
Закрыть

Новости

02/19/2019 - 09:17

Unul din indicatori principali ai progresului științific al unei țări este numărul și calitatea lucrărilor de cercetare publicate în reviste științifice cu impact. Pe baza acestor publicații pot fi calculate diferite caracteristici cantitative privind productivitatea științifică.

11/01/2018 - 09:35

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) organizează Conferința științifică națională „Știința Deschisă”. Conferința va avea loc la 22 noiembrie 2018, începând cu ora 9:00. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului instituțional al IDSI Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din Republica Moldova.

Страницы

Arhiva

Последние зарегистрированные номера журналов

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Последние зарегистрированные номера журналов

Fizica şi Tehnologiile Moderne

Номер 3-4 (75-76) / 2021, дата регистрации в IBN 27.01.2022
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

Номер 4 (26) / 2021, дата регистрации в IBN 26.01.2022
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

Номер 1 (343) / 2021, дата регистрации в IBN 25.01.2022

Последние зарегистрированные сборники материалов конференций

подробнее...
Educația în fața noilor provocări

Vol.2 / 2021, дата регистрации в IBN 27.01.2022
Scientific Collection ”InterConf”

Vol.96 / 2022, дата регистрации в IBN 27.01.2022

Последние публикации

details...
Russian