IBN
Закрыть

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(4114)
2019
1. COSTACHI, G., ENICOV, V.

Neretroactivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor omului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2. MARIAN, O.

Statutul persoanei în statul de drept: abordări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
3. DOBÎNDA, V.

Unele considerații privind coraportul răspunderii juridice cu răspunderea socială în Teoria generală a Dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
4. PUICA, V.

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
5. FRUNZE, I.

Considerații generale privind conflictele armate fără caracter internațional în lumina prevederilor statutului curţii penale internaţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 30-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
6. SMOCHINĂ, A., GRâU-PANȚUREAC, M.

Repertoriul normativ privind consfințirea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
7. KUCIUK, V.

Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
8. BÎCU, A.

Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
9. RUSU, L.

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
10. MOGâLDEA, A.

Mişcarea migratorie contemporană în contextul intensificării procesului de restructurare a economiei globale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
11. DOBÎNDA, V.

Coraportul dintre capacitatea juridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
12. MUZÎCANT, R.

Cadrul normativ național și internațional care reglementează înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţii

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
13. SOSNA, B., MOROZ, R.

Сроки, их виды, правовой статус и значение

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 48-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
14. TIHONENKOV, D.

Bolshevist doctrine and terror. extraordinary commissions in the Ukrainian SSR in 1918-1920

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
15. CIUBOHA, N.

Отдельные аспекты законного интереса в гражданском праве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
16. BERNAZIUK, A.

Перспектива внедрения в Украине электронной формы предоставления юридической помощи.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
17. GORODEȚKAIA, I.

Административно-правовое регулирование в области охраны, воспроизводства и использования животного мира

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
18. KOLOMIEȚ, P.

Принципы налогов Адама Смита в контексте современных экономических реалий

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
19. LEPEH, S.

Понятие потребительской финансовой услуги

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
20. OSAULENKO, A.

Конкретизация законодательных основ развития уголовно-исполнительной системы Украины в подзаконных нормативно-правовых актах (1996−2005 гг.)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
 
 

1-20 of 4114