IBN
Закрыть

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 501-520(530)
501. ŞONȚU, N. Oportunităţi de perfecţionare a reducerii sărăciei în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 192-185. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
502. VACULOVSCHI, D. Prognoza pieţei muncii – instrument necesar în promovarea politicilor de ocupare a forţei de muncă. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 208-203. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
503. GOROBIEVSCHI, S. Metodologii de evaluare a calităţii vieţii la nivel mondial. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 218-208. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
504. ROJCO, A., LIVIȚCHI, O., HRISTIUC, L., STREMENOVSCAIA, Z., VINOGRADOVA, V. Principalele caracteristici ale sistemului de prestaţii sociale în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 219-219. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
505. BALCEROWICZ, L. Cum să reducem riscul apariţiei crizelor financiare grave?. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 14-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
506. CIBOTARU, V., NEUMANN, R., CUHAL, R., UNGUREANU, M. Identificarea regimului cursului de schimb valutar în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 25-15. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
507. STRATAN, A., ANASTASE, I. Factori emergenţi inovaţiilor în contextul unui ritm accelerat al globalizării. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 30-26. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
508. LUCHIAN, I., TIMUȘ, A. Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 35-31. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
509. BALTAG, G. Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 40-36. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
510. DUMITRAȘCO, M. De la conceptul de vulnerabilitate – la cel de dezvoltare durabilă în economie (în baza modelului european de dezvoltare). Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 52-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
511. SLAVESCU, E. Data mining şi modelarea predictivă în activităţile de marketing: abordări conceptuale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 58-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
512. MOVILEANU, V. Calitatea produselor ca factor economic şi social al dezvoltării legumiculturii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 65-59. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
513. BARBAROȘ, I., BARBĂROȘ, E. Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 76-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
514. OLEINIUC, M. Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 82-77. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
515. PERCIUN, R. Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 89-83. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
516. COVAȘ, L., SOLCAN, A., STIHI, L., BUCIUȘCAN, S. Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 103-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
517. BUȘMACHIU, E. Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 109-104. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
518. DUȚĂ, S. Particularităţile adaptării manageriale în mediul de afaceri al economiei concurenţiale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 114-110. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
519. MEMEȚ, D. Evaluarea nivelului de intensitate a producţiei vegetale sub aspect regional. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 122-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
520. CHISTRUGA, M. Prognoze pe termen mediu în baza modelului macroeconometric al IEFS. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 126-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
 
 

501-520 of 530