IBN
Закрыть

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1061-1080(1106)
1061. Aging, atherosclerosis, autoimmunoiflammation and synergistic phenomenon. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 13-10. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1062. Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 28-25. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1063. Conflicts of interests in investment banks. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 30-29. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1064.

Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 18-12. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1065.

Provocarile dezvoltarii durabile pentru Republica Moldova

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 51-41. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1066.

Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 70-65. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1067.

Consideraţii cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată aplicată în Uniunea Europeană

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 78-71. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1068.

Estimarea riscurilor ca premisă a creșterii securității economice într-o economie vulnerabilă

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 97-92. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1069.

Contabilitatea – ca element al integrării în circuitul economic internaţional

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 104-98. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1070.

Tratări doctrinare referitoare la reglementarea mediului de afaceri al dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și evoluția cadrului legislativ în domeniu

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 113-109. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1071.

Современные тенденции правового регулирования купли-продажи недвижимости (на примере законов России и Германии)

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 122-114. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1072.

Obiectul material/imaterial al infracţiunilor de contrabandă

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 127-123. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1073.

Armonizarea cadrului normativ național privind implementarea medierii la soluționarea litigiilor privind protecţia consumatorilor

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 135-131. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1074.

Reglementări privind caracterele juridice, conţinutul şi efectele contractului colectiv de muncă: aspect comparativ

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 142-136. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1075.

Reflecţii privind regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale conform legislaţiei Republicii Moldova şi tendinţa armonizării acesteia la normele Uniunii Europene

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 153-148. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1076.

Precizări referitoare la abordările specifice ale instituţiei protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional umanitar

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 157-154. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1077.

Protecția lucrătorilor migranți în cadrul relațiilor bilaterale între state

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 163-158. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1078.

Garanțiile legale în vederea reparării prejudiciului cauzat urmare a percheziției ilicite la domiciliul făptuitorului și a terței persoane

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 168-164. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1079.

Armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul normativ european şi internaţional privind determinarea mărimii masei succesorale și cotei rezervei succesorale

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 172-169. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
1080.

Reflecții privind modificările din codul de executare al Republicii Moldova în materia armonizării legislației naționale cu cea a UE

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 179-176. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
 
 

1061-1080 of 1106