IBN
Закрыть

Lista articolelor cu rezumate în limba rusa

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(91)
2019
1. COJOCARU, V., CERETEU, A.

Principiile protecției copilului aflat în situație de risc și a copilului separat de părinți

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 15-8. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
2. ZAMFIR, N.

Cadrul politic și legal privind adaptarea la schimbările climatice

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 33-23. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
3. ZAMFIR, P.

Evaluarea impactului asupra mediului – ca instrument juridic de promovare a intereselor în context transfrontalier: problema bazinului râului Nistru

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 42-34. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
4. ŞEREMET, I.

Aspecte lacunare în sistemul de drept conflictual al Republicii Moldova privind determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei cu element de extraneitate

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 52-43. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
5. BABĂRĂ, V.

Conflicte de legi privind legea aplicabilă contractelor de transport

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
6. RUSU, S.

Legea aplicabilă obiectelor de proprietate intelectuală în dreptul internațional privat

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 65-58. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
7. GORINCIOI, C.

Corelația dintre protecția concurenței și protecția consumatorilor

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 70-66. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
8. VOICU, A., ANDRASONI, D.

Problemele concrete legate de ultimele modificări ale legislaţiei insolvenţei

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 81-71. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
9. CEACHIR, A.

Principiile deontologice ale activității apărătorului în procesul penal

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 95-90. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
10. BADIA, A.

Unele observații cu privire la cadrul tactico-organizatoric al cercetării la fața locului

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 111-103. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
11. BODEAN, V.

Delimitarea atribuțiilor subiecților învestiți cu dreptul de reluare a urmăririi penale

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 116-112. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
12. JIMBEI, I.

Dezbaterea cauzei în instanța de apel

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 122-117. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
13. SANDUȚA, V.

Analiza conceptului de integritate judiciară și locul acestuia în sistemul de justiție

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 89-82. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
14. VIZDOAGĂ, D.

Proporționalitatea între măsura preventivă aplicată și gravitatea acuzației

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 102-96. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
15. MIRON, O.

Provocările Republicii Moldova în dezvoltarea formelor de protecție persoanelor dezavantajate

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 22-16. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
16. AVORNIC, G.

Reforme eficiente în sistemul educațional universitar

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 17-6. ISSN 1811-0770. (Cat. )
17. SOȘNIKOVA, T.

Некоторые проблемы реформирования высшего обра­зования в России

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 21-18. ISSN 1811-0770. (Cat. )
18. BROȘKOV, M., BULÎȘEVA, D.

Дуальное образование как эффективный инструмент модернизации развития аграрного сектора

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 54-48. ISSN 1811-0770. (Cat. )
19. SKRÎPNIK, V., GASII, E.

Практико-ориентированное образование как способ профессиональной подготовки специалистов в Украине

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 73-62. ISSN 1811-0770. (Cat. )
20. BULAT, A.

Правовой механизм защиты основ конституционного строя

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 104-92. ISSN 1811-0770. (Cat. )
 
 

1-20 of 91