IBN
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "Humus"

Динамика соединений углерода в агроценозе сахарной свеклы при запашке соломы зерновых культур с целлюлозолитическим микромицетом Humicola fuscoatra

Cerepuhina I.1, Bezler N.2
1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова»,
2 Воронежский государственный университет
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Degradarea structurii solului ca rezultat al dehumificării

Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 

Voloşciuk M.
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa paielor aplicate ca îngrăşământ asupra humusului din cernoziomul obişnuit

Rusu Alexandru
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea  indicilor  agrochimici  și  agrofizici   ai  cernoziomului  levigat  sub  influența  diferitor tipuri  de gunoi  de grajd

Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia stării agrochimice a solurilor şi a recoltei culturilor agricole după cultivarea sorgului zaharat

Lungu Vasile
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экологическое состояние серых оподзоленных почв при применении удобрений органического происхождения в агроценозах Западной Лесостепи Украины

Lopuşneak V.1, Avgustinovici M.2
1 Львовский национальный аграрный университет,
2 Луцкий биотехнический институт Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului

Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8