IBN
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "soil"

Эволюция и деградация почвенного покрова  Mолдовы, восстановления и сохранения плодородия черноземов

Cerbari Valerian
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование цифровых технологий и статистического методов обработки информации при определение фракционного состава почвенных и органических смесей и компостов

Pavlenko S.1, Kramareov S.1, Mîţîk A.1, Pavlenko E.2, Sîrovatko V.3
1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
2 Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина,
3 Днепровский филиал ГУ «Институт охраны почв Украины»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конвергенция методов определения трофического состояния почв

Miroşnicenko N., Gladkih E., Revtie-Uvarova Alina
Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», г. Харьков
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 

Voloşciuk M.
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Природный калий в почвах Mолдовы: резервы и факторы

Alexeev Vasile
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накопление грибов рода Trichodermа в почве после обработки семян сои биопрепаратами

Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia stării agrochimice a solurilor şi a recoltei culturilor agricole după cultivarea sorgului zaharat

Lungu Vasile
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea însuşirilor agrochimice ale solului în experiențele de lungă durată la aplicarea sistematică a îngrăşămintelor minerale

Lungu Vasile, Andrieş Serafim, Leah Nicolai
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului

Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea principalilor indici agrochimici la aplicarea îngrăşămintelor minerale sub cultura grâului de toamnă în condiţiile anului agricol 2015-2016

Ciochina Vitalie
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul viermicompostului în dependență de tipurile substraturilor nutritive

Boclaci Tatiana, Cremeneac Larisa
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția bilanțului materiei organice din solurile Moldovei și productivitatea plantelor de cultură

Andrieş Serafim
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietățile și funcțiile materiei organice din sol și măsuri pentru conservarea fertilității

Andrieş Serafim
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13