IBN
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 21-40(107) pentru cuvîntul-cheie "state"

Principiile fundamentale ale dreptului internațional între evoluție și actualitate, caractere și importanță

Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice fundamentale ale marketingului țării

Ejov Alexandr
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea administrativ-teritorială – element definitoriu pentru implementarea descentralizării administrative în Republica Moldova

Castraşan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International experience of state participation in investment financing

Gusar Dmitrii, Suhovici Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri actanţiale ale verbelor de stare monosemantice

Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrospectiva învățământului teologic din Moldova

Oistric Andrei
Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National innovation systems of Israel: features and structure

Israeli Milana
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination improvement of the “investigation – administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Геоклиматические условия как фактор общественного развития

Novikov Vladimir, Novikova Olga
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte-cheie ale asigurării securităţii persoanei în Republica Moldova

Autor Nou
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machiavelli versus machiavelism: psihologie, etică, politică

Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(8) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальна характеристика підстав цивільно-правової відповідальності держави за заподіяну шкоду

Kravciuk Darina
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(43) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальна характеристика історичного стану запобігання та протидії корупційним правопорушенням

Samoilovici Artur
Білоцерківський національний аграрний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technologies for ensuring the security of the state in the sphere of the public administration: international experience

Iarovoi Tihon
Interregional Academy of Personnel Management
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективи розвитку взаємовідносин держави і громадських об’єднань в умовах зближення України з Європейським Союзом
Moroz Oxana
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(9) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участие юридических лиц публичного права как стороны арбитражных соглашений при разрешении споров в международных арбитражах

Nagnibeda Vladimir
Хмельницкий университет управления и права
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состояние административно-правового обеспечения кибербезопасности в Украине

Kondratiuk Marina
Одесский государственный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective

Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma de guvernаre de stat: noi abordări.

Bostan Serghei
Institutul de Management și Drept al Universității Naționale „Politehnica din Zaporizhia”
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уголовная отвественность за преступления, связанные с организованной преступностью

Ciufrin Iurii
Национальная Академия Управления
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

21-40 of 107