IBN
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(107) pentru cuvîntul-cheie "state"

Evoluţia statului in concepţia contemporană

Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Высшее образование как фактор политической стабильности в условиях трансформации общества

Zubcik Oleg
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гражданское общество Молдовы и Грузии: сравнительный анализ

Svetlicinîi Rodica, Turco Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea juridică a statului în domeniul sănătății

Gulian Mariana
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipuri netradiționale de stat și drept

Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasic şi contemporan, universal şi naţional în abordarea guvernării şi administraţiei publice

Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-practice privind organizarea judecătorească și înfăptuirea justiției în Republica Moldova

Autor Nou1, Lupaşcu Zinaida2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separatismul ca formulă a libertăţii

Rusnac Constantin, Andronache Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suveranitatea în contextul realității Republicii Moldova

Jecev Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 14 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrația și fenomenul birocratic

Cîrnaţ Teodor, Ambrosă Ana-Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securităţii şi ordinii publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă: aspecte juridico-tactice
Bologan Angela
Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

România în contextul economiei globale

Matei-Gherman Corina12, Tacu Georgiana3
1 AGER, LSR Filiala Iaşi,
2 Asociația Cultural–Științifică “Pleiadis”, Iaşi,
3 Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema diferenţierii economice la sat: căi de soluţionare

Cobzac Iosif
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul Separatismului secolului XXI: aspecte şi abordări doctrinale.

Patraşko Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terorismul politic o formă a războiului clandestin

Gumenco Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гагаузская государственность как выражение тюркского континуума в Буджаке

Şabaşov Andrei
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования национальной идентичности: религиозный фактор

Kurbaciova Olga
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 30 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O privire psihologica asupra etnicitatii şi nationalitatii (secolele XVIII-XIX)

Ayoub Eman, Ştefîrţa Adelina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the state in regulating entities’ economic interests in agriculture
Novicova Natalia
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul supravegherii de stat a sănătății publice prin prisma promovării modului sănătos de viață în municipiul Chișinău

Suveică Luminiţa
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 107