IBN
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(76) pentru cuvîntul-cheie "state"

Evoluţia statului in concepţia contemporană

Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Высшее образование как фактор политической стабильности в условиях трансформации общества

Zubcik Oleg
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гражданское общество Молдовы и Грузии: сравнительный анализ

Svetlicinîi Rodica, Turco Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea juridică a statului în domeniul sănătății

Gulian Mariana
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Cadastru și Drept
Vol. 48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separatismul ca formulă a libertăţii

Rusnac Constantin, Andronache Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securităţii şi ordinii publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă: aspecte juridico-tactice
Bologan Angela
Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the state in regulating entities’ economic interests in agriculture
Novicova Natalia
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul supravegherii de stat a sănătății publice prin prisma promovării modului sănătos de viață în municipiul Chișinău

Suveică Luminiţa
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile fundamentale ale dreptului internațional între evoluție și actualitate, caractere și importanță

Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice fundamentale ale marketingului țării

Ejov Alexandr
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea administrativ-teritorială – element definitoriu pentru implementarea descentralizării administrative în Republica Moldova

Castraşan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International experience of state participation in investment financing

Gusar Dmitrii, Suhovici Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri actanţiale ale verbelor de stare monosemantice

Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination improvement of the “investigation – administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machiavelli versus machiavelism: psihologie, etică, politică

Anţibor Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(8) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальна характеристика історичного стану запобігання та протидії корупційним правопорушенням

Samoilovici Artur
Білоцерківський національний аграрний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technologies for ensuring the security of the state in the sphere of the public administration: international experience

Iarovoi Tihon
Interregional Academy of Personnel Management
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективи розвитку взаємовідносин держави і громадських об’єднань в умовах зближення України з Європейським Союзом
Moroz Oxana
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(9) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective

Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma de guvernаre de stat: noi abordări.

Bostan Serghei
Institutul de Management și Drept al Universității Naționale „Politehnica din Zaporizhia”
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 76