IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "valuation"
Методы оценки нематериальных активов: проблемы использования
Fiodorova Irina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The efficiency of applying the effective age method for locative buildings evaluation in the Republic of Moldova
Cujbă Vadim1, Sîrbu Rodica2, Ţîţu Pavel3
1 Tiraspol State University,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Institute of Ecology and Geography
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and applied aspects regarding the accounting of fixed assets
Balan Igor, Spînu Ana, Burlea Ecaterina
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Best practice methods for estimating sustainable long-term value for lending purpose
Volosatîi Carolina, Albu Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ujęcie i wycena aktywów w oparciu o polską ustawę o rachunkowości i MSR. Studia przypadków
Adamiec Damian
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операции с основными средствами: бухгалтерские и налоговые аспекты
Kazanji Tatiana
Молдавская экономическая академия
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contabile privind evaluarea stocurilor
Țugulschi Ana Maria
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele eticii profesionale în activitatea de evaluare în Republica Moldova
Josanu Nadejda
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piața autohtonă a terenurilor agricole la începutul deceniului trei de funcționare: realizări și perspective
Bajura Tudor
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of automotive sector companies with the discounted cash flow method
Yeşildag Eser, Talayci Nihat
University of Uşak
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele convergențe și divergențe privind tratamentul contabil al stocurilor prin prisma prevederilor naționale și internaționale
Codrean Violeta
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.1. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6..
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea metodei capitalizării directe în scopul evaluării bunurilor imobile locative în condițiile actuale din Republica Moldova
Albu Ion, Albu Svetlana
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul documentar din perspectiva valorificării și salvgardării patrimoniului cultural-artistic
Olărescu Dumitru
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые методологические аспекты бухгалтерского учета исполнения договоров концессии
Maslova Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2022 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454
Disponibil online 11 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptelor teoretice privind entitatea economică și estimarea valorii globale a ei prin prisma dezvoltării durabile
Bîrca Iulita
Univers strategic
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2067-7464 /ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классификация затрат: методические подходы
Papkovskaia Pelagheia
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-92-2.
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16