IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "psychological factors"
Interferențele dintre atitudinile față de parentalitate si intențiile reproductive la tineri
Praviţchi Galina, Ceban Tatiana-Mirela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiuni generale privind factorii generatori ai violenţei şcolarei
Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul individual al persoanei, ca rezultat al influenţei factorilor psihologici
Pascaru Daniela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferențele dintre atitudinile față de parentalitate si intențiile reproductive la tineri
Praviţchi Galina, Ceban Tatiana-Mirela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2 R. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-64. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul impactului medicosocial la copii cu anomalii dento-maxilare asupra caliţăţii vieţii: studiu prospectiv, descriptiv
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul impactului medico-social la copii cu anomalii dento-maxilare asupra calităţii vieţii
, , , ,
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(21) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pedagogice ale dezvoltării echilibrului emoțional la elevii claselor primare
12
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intenții reproductive la tineri din perspectiva de gen
Praviţchi Galina, Ceban Tatiana-Mirela
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The individual potential of the person, as a result of the influence of psychological factors
Pascaru Daniela
Moldova State University
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11, R. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-105. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты, влияющие на сексуальное здоровье в пожилом возрасте
Slavinskaia Marina, Iașcenco Elena
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor non juridici în procesul de implementare a mecanismelor justiţiei tranziţionale
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сексуально психологические аспекты состояния здоровья мужчин, участвовавших в ликвидации последствий аварии в Чернобыле
Lescinschii Valerii, Chirca Lucia, Andronic Zinaida, , Postovan Alla
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(37) / 2011 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile „blocului-funcţional” al relaţiei cauză-efect în cadrul experimentului pedagogic
Juravle Mariana
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 15(3) / 2013 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 June, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15