IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "educational environment"

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические основы изучения исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста

Babiuc Tatiana
Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele obținute în cadrul proiectului : “the challenge of teaching entrepreneurship in preschool education and training”

Belea Veronica
Necunoscută, Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological safety of the educational environment in secondary schools as a factor of innovative activities motivation for the ukrainian teachers

Bondarciuk Elena
University of Management Education NAES
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe de valorificare a constructivismului în cadrul educației preșcolare

Pavlenko Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenția agresivității și violenței școlare

Balan Corina1, Guţu Zoia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni actuale ale comunicării pedagogice în mediul universitar

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological safety of the educational environment in secondary schools as a factor of innovative activities motivation for the ukrainian teachers

Bondarciuk Elena
University of Management Education NAES
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профессиональная ориентация учащихся колледжа при организации исследовательской и проектной деятельности на уроках психологии

Glavceva Aliona
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitarea retroacțiunii comunicării prin asertivitate pedagogică

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinante pedagogice ale comunicării persuasive

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul proiectelor educaționale în dezvoltarea instituției de învăţământ profesional tehnic.

Proțiuc Silvia
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-62. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional

Rusnac Valentina
Liceul Teoretic European (LTE)
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13