IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(51) pentru cuvîntul-cheie "educational environment"
Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional
Iordachescu Veaceslav
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The holistic approach to cybersecurity in academia
Alexei (Lachi) Arina, Nistiriuc Pavel, Alexei Anatolie
Technical University of Moldova
ACM International Conference Proceeding Series
2022. New York, SUA . ISBN 978-145031240-0.
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значимость и своеобразие межкультурного контента музыкального репертуара гимназии в подготовке будущих педагогов
Veliksar Veronika
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea dezvoltării strategiilor de gândire critică în societatea actuală
Ceaușu Felicia
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональная психодиагностика в образовании
Bahtina Antonina
Горно-Алтайский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К проблеме формирования инновационной компетентности преподавателей аграрного вуза
Shatravko Natalia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные педагогические подходы к организации довузовской математической подготовки старшеклассников
Nizovțev Anton
Центр педагогического мастерства, г. Москва
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea copiilor la mediul educațional din instituția de învățământ preșcolar
Vrajmaș Tatiana1, Mîsliţchi Valentina2
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The efficiency of communicative skills in the perspective of sociocultural integration
Ţărnă Ecaterina, Tănăsescu Cristina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Cross-Cultural Studies: Education and Science
Nr. 1(5) / 2020 / ISSN 2470-1262 /ISSNe 2831-4077
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea sănătății psihofizice la preșcolari în viziunea cadrelor didactice
Sandu Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică la adolescenți
Dorofeev Zinaida
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul gândirii științifice în asigurarea competenței de securizare psihopedagogică a elevilor din partea cadrelor didactice
Sanduleac Sergiu
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образовательная среда как фактор развитиябудущих специалистов в системе профессиональной переподготовки
Corsac Natalia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine a elevului – realitate cu impact asupra incluziunii educaționale
Zubic Ina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea psihologică de bine în şcoala de astăzi
Batog Mariana
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The power of eLearning from promises to practices applied in engineering
Peca Ludmila
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente semnificative în formarea competenței socioemoționale a studenților pedagogi
Cucereavîi Elena, Rusu Elena
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные подходы к формированию имиджа современного учебного заведения
Finiuk Viktor
Каховская общеобразовательная школа I - III ступеней №5 Каховской городского совета Херсонской области
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea conflictelor în sălile de clasă
Pițigoiu Nicoleta
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-146. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența psihologică – calitate indispensabilă a unui manager contemporan
Briceag Silvia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 51