IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "surse regenerabile de energie"

Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova

Guţu Aurel
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza potenţialului solar energetic al clădirii blocului II UTM

Guțu Grigore, Mitioglo Ilia, Mardare Marcu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generare distribuită de mică putere pentru integrarea resurselor regenerabile în reţelele de distribuţie de joasă tensiune
Chindriş Mircea1, Cziker Andrei-Crisitinel1, Miron Anca1, Sacerdoţianu Dumitru2
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 12 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de calcul, care sunt utilizate la minimizarea impactului negativ al energeticii asupra mediului ambiant
Oprea Diana
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie
Tîrşu Mihai
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5