IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "administrare"
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul local al Basarabiei în timpul administrării țariste reflectat în opera lui Alexandru Boldur
Lungu Polina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guvernarea biodiversitatii. provocări pentru rezervația biosferei delta Dunării
Cornea Valentina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea sistemică a administrării întreprinderilor mici şi mijlocii
Duţă Sergiu
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ
Guţuleac Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 1(277) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 3 April, 2015. Descarcări-42. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chişinău — furnizor principal de servicii stomatologice acordate populaţiei
Tintiuc Elena1, Gobjila Valeriu2
Medicina stomatologică
Nr. 4(49) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului turistic al Rezervației natural-științifice „Codrii” din raionul Strășeni
Culeanu Liliana
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MYSQL workbench
Raducan Alina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-126. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To Move and Reconstruct Monuments – Conflicts with Authenticity and Integrity
Crăciunescu Adrian
University of Architecture and Urbanism in Bucharest Ion Mincu
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din Codul Penal
Selevestru Irina
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea justiției prin prisma principiilor constituționale
Nichita Rodica
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenția farmacistului comunitar în minimizarea riscurilor privind administrarea medicamentelor de către pacientul geriatric
Şchiopu Tatiana
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-89-295-7.
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credit risk management in banks of the Republic ofMoldova
Tulum Cătălina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.2. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6.
Disponibil online 10 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentraţia estradiolului şi a testosteronului în diabetul experimen¬tal pe fondalul administrării extractului din Cynara Colymus
Bacalov Iurie, Crivoi Aurelia, Chiriţa Elena, Ilieş Ana, Para Iulian, Druţa Adriana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul funcţional al tiroidei, suprarenalelor şi pancreasului endocrin în dereglările ioddeficitare şi pe fondalul administrării fitopreparatelor
Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Mărjineanu Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea de negociere – succesul managerului contemporan
Gîdilica Constantin
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-120. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компетентность руководителя как фактор мотивации профессионального роста педагогов в общеобразовательной школе
Kirdeankina Svetlana
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 7(1) / 2011 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18