IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(240) pentru cuvîntul-cheie "globalizare"
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural
Zubenschi Ecaterina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația internaționala în contextul actual al globalizarii
Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 4(116) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea transnaționala organizata. Concept și particularități
Balan Oleg1, Lecari Fredolin2
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, aculturalitate și comunicare în spaiul european
Spînu Stela12
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru toleranță în contextul globalizării
Spînu Stela12
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea turismului sub impactul globalizării
Nabolsi Airin1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-93. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova în contextul globalizării
Timco Carolina, Țurcanu Tatiana, Ţurcanu Dinu
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica preţurilor de transfer în contextul globalizării
Diaconu Cristina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici actuale şi de perspectivă ale serviciilor de telecomunicaţii în contextul globalizării
Grițco Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesibilitatea învăţămîntului academic pentru studenţii străini – bază economică sau necesitate naţională (analiza situaţiei din Israel)
Menin Alon Zvi
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comunicării manageriale în dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova - o problematică actuală în contextul globalizării
Carauș Viorica
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele dezvoltării şi schimbările contradictorii ale economiei mondiale în condiţiile globalizării
Andreeva Tatiana, Buca Vadim
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea comerţului liber în contextul globalizării
Lobanov Natalia
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării eonomiei globale la etapa actuală a globalizării
Crotenco Iurie
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema dezvoltării durabile a economiei globale în contextul globalizării şi a dezvoltării inovaţionale: provocări şi ameninţări
Sakovici Vasilii
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 240