IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "text specializat"
Rezolvarea computerizată a problemelor de ordin lingvistic
Cijacovschi Valentin1, Procopciuc Vladimir2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea semantico-pragmatică a textelor din domeniul industriei alimentare
Cerepanova Mariana
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul traducerii specializate în domeniul industriei alimentare
Cerepanova Mariana
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea tipologică a textelor din domeniul sănătății publice produse în perioada pandemiei Covid-19
David Ala
Intertext
Nr. 1(61) / 2023 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implications for teaching specialized text reading
Zingan Olga
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra paronimiei termenilor editorial-poligrafici
Calaraş Svetlana
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea specializată în condițiile pandemice. Dimensiunea socială a textelor din domeniul sănătății publice
David Ala
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O clasificare a calcurilor: calcul în textul specializat editorial-poligrafic
Calaraş Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8