IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "loterie"
Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire
Cuciureanu Gheorghe12
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-66. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc – propunere de lege ferenda
Chihai Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действующее законодательство, регулирующее проведение азартных игр в Республике Молдова и в зарубежных странах
Sosna Boris1, Zdorov Iurie2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2017 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3