IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "rezultat"
Evaluarea bazată pe competențe în învățământul general
Golubiţchi Silvia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul vârstei asupra evoluției tuberculozei
Dalasheh Hamzeh, Bejenari Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția tuberculozei pulmonare distructive la copii.
Lesnic Evelina, Niguleanu Adriana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transplantul hepatic în insuficiență hepatică acută: un scenariu provocator
Pîrvu Victor, Peltec Angela, Hotineanu Adrian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The literary evidence regarding the impacts of SBM and principals on schools’ outcomes and on teachers’ job satisfaction
Levnawi Ayed
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docimology – a modern perception with a century stage of development or the other side of evaluation
Şișianu Ala
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-2320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului pieţei interne şi externe de floarea soarelui şi diagnosticarea întreprinderilor din domeniu
Ulinici Andrian
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical features of patients with late detected pulmonary tuberculosis
Constantinova Ecaterina, Masarwa Basher Mohammad, Dar Diab Mahmod Chaled, Abadi Ahmad Reyad
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică
Ciobanu Valentina
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of injection drug users diagnosed with tuberculosis
Cotelea Eugen, Mahamid Uday Amir, Lesnic Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The risk factors for the relapse of pulmonary tuberculosis
Badarnih Laila, Dar Diab Mahmod Chaled, Masarwa Basher Mohammad, Lesnic Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11