IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "socio-cultural competence"
Dimensiunea socio-lingvistică în procesul de studiere a limbii străine
Dragancea Svetlana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология работы с текстами прессы, направленная на формирование социокультурной компетенции студентов филологических специальностей
Kononova Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование социокультурной компетенции у студентов в контексте проектной деятельности
Mutaf Galina
Комратский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О критериях отбора текстов немецкой прессы для студентов старших курсов
Kononova Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere
Golubovschi Oxana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5