IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "limbaj specializat"
Relația limbaj specializat- limbaj comun
Solovei Victoria
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri eponimice în terminologia medicinei dentare
Vreme Natalia
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La formation des competences linguistiques en français sur objectifs specifiques (fos) entre l’approche communicative et la perspective actionnelle
Marin Ana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția lui Dimitrie Cantemir la formarea terminologiei medicale românești
Chiriac Argentina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amprenta hegemonică a limbii latine asupra lexicului juridic modern
Bîrsan Svetlana, Cepraga Lucia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea informațională a discursul academic în perioada pandemiei COVID-19
Eni Mihaela
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea limbajelor specializate prin prisma variației diastratice a limbii
Botnari Liliana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonimia: fenomen semantic integrant al terminologiei medicale
Costin Viorica
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional-Semantic Features of the Lexicon in the Oil and Gas Field: Petrol Microfield
Pătran Florentina
Free International University of Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe semantice ale limbajului medical în limba engleză
Panciuc Liliana, David Ala
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalogismele în limbajul diplomatic
Tărîță Stella
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecția sincroniei asupra metaforei
Rotari Natalia
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of teaching english for specific purposes
Ciudin-Pleşca Galina
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode alternative de evaluare
Vîntu Victoria, Busuioc Aliona
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-120. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea termenilor polisemantici din domeniul învățământului superior
Solovei Victoria
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente primordiale de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient prin limbajul specializat
Nastasiu Silvia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difficulties in teaching/learning medical language in romanian as a foreign language
Trebeş-Roșca Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of visual aids in teaching medical terminology
Ionichi Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo
Mincu Eugenia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de predare a limbii române în grupele de mediciniști străini
Driga Ina, Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28