IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(81) pentru cuvîntul-cheie "Food"
Sistemul de achiziţii publice ale produselor alimentare: probleme şi soluţii
Boaghi Leonid
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile de depăşire a problemei globale în domeniul alimentaţiei pe glob
Robu Tudor
Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины
Koscii Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele componente și factorii de risc ai calității alimentelor
Tabunșcic Olga
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия продовольственной безопасности Республики Молдова на 2023-2030 годы в контексте решения проблемы обеспечения населения страны продовольствием
Sakovici Vasilii
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием
Sakovici Vasilii, Cazacu Vitalie
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materii prime vegetale modificate genetic în contextul securităţii şi siguranţei alimentare
Gontariu Ioan, Istrate Ana-Maria
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Молдовы на современном этапе (к постановке проблемы)
Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza consumului de produse alimentare de origine vegetală 
Şcerbacov Elena
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragmatics of New Zealand Vocabulary of Food
Stoianova Inga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Республики Молдова как проблема молдавской науки
Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raw materials contaminated, toxicology and food related diseases in Europe
Caragea Nela
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hygienic analysis of alimentary intoxations and acute diary diseases caused by food in Riscani ray
Saftiuc Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the nutritional value of food by using horticultural by-products
Rațu Roxana Nicoleta1, Stoica Florina1, Veleșcu Ionuț Dumitru1, Talpă Sandu1, Arsenoaia Vlad Nicolae2, Postolache Narcisa Alina3
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
3 Research and Development Station for Cattle Breeding Dancu, Iasi
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pas et repas: parcours littéraires de la nourriture entre stéréotypes et appartenance identitaire
De Luca Ylenia
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistică culinară într-un text din secolul XIX-Higiena, administrația casnică coprinḍend orticultura și avicultura precum și bucătăria practică și modernă lucrate conform necesității simțite în menaj de Anna Căpitan Constantinescu
Drugă Luminiţa
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoștințe ale poporului român referitoare la nuc
Dudnicenco Nicolae
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea preparatelor antituberculoase cu alimentele.
Bacinschi Nicolae, Guţu Ina, Rakovskaia Tatiana, Spînosu Galina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиции питания этнических общностей Беларуси в связи с формированием национальной идентичности
Bunkevici Natalia
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvia Hispanica L. specie alimentară şi medicinală - preţioasă pentru implementare în Republica Moldova
Chisnicean Lilia
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 81