IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(93) pentru cuvîntul-cheie "Fertility"
Structure of edaphic algoflora on agricultural land cultivated with vineyards and orchards in the southern districts of the Republic of Moldova
Ciobanu Eugeniu
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие системы услуг по уходу за детьми дошкольного возраста как эффективный инструмент семейной политики
Șcerbina Natalia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стимулирование рождаемости посредством жилищной поддержки семей с детьми в Республике Беларусь
Petracova Iulia
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nivelului de educație al femeilor asupra fertilității
Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внебрачная рождаемость: современные тенденции и приоритеты демографической политики
Sliusareva Liudmila
Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația demografică a Republicii Moldova: starea actuală, factori determinanți și perspective pentru deceniile următoare
Gagauz Olga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea condiţiilor ecologice pretabile pentru cultura pomicolelor în câmpia Prutului de mijloc
Mocanu Emilian, Cazmalî Nicolai, Melnic Rodica, Popa Oxana, Lupaşcu Maria
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecosystem - reproduction of sustainable structure in agriculture as a factor of soil fertility
Cojocaru Olesea
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Nr. / 2019 / ISSN 2285-5718 /ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fertilitatea și mortalitatea claselor de varstă ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)
Sîtnic Veaceslav
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wider Societal Effects of Birth Control
Paduri Anastasia, Ţapcov Varvara
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности воспроизводительной способности овец асканийской каракульской породы
Moghilniţkaia S.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea cuplului infertil din perspectiva specialistului ginecolog
Sagaidac Irina, Friptu Valentin, Marian Andriana, Arian Iurii, Dumbrăveanu Ion
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea fertilităţii în profil teritorial
Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii privind eficienţa utilizării tractoarelor pe şenile de cauciuc la lucrările agricole
Duma Copcea Anişoara Claudia, Mihuţ Casiana Doina, Rotariu Lia Sanda, Okros Adalbert, Bungescu Sorin, Sîrbu Constanța Corina, Cozma Antoanela, Blenesi-Dima Attila, Stroia Marius
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение качества эродированных почв Молдовы
Kuharuk Ecaterina, Rusnac Veaceslav
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 
Voloşciuk M.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность совместного применения соломы и сидератов в условиях Западной Лесостепи Украины
Sendeţkii V.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние различных систем применения удобрений на продуктивность орошаемого овоще-кормового севооборота Левобережной Лесостепи Украины
Kuţ A.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului
Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia culturilor de câmp la sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului
Bucur Gheorghe
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 93