IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(78) pentru cuvîntul-cheie "Wheat"
Физико-химические и микологические показатели пшеницы в условиях хранения SRL “Agrodumion”
Mahamat Yamtitina
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу эффективности норм и сроков проведения подкормки посевов озимой пшеницы минеральным азотом в условиях южной степи Украины
Burîkina Svetlana., Krivenko Anna
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратом Gliocladin-Sc на биометрические показатели проростков некоторых полевых культур
Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эколого-генетические основы создания доноров устойчивости пшеницы к корневым гнилям
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boli foliare la genitorii și hibrizii F1 de grâu comun de toamnă
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Cristea Nicolae
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biostimulator reglalg as an inductor of plants' viability and vigor
Dascaliuc Alexandru, Jelev (Hadîrca) Natalia, Voineac Vasile
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa derivaţilor vinil-triazolici asupra creșterii fungului Fusarium avenaceum (FR.) SACC
Lupaşcu Galina1, Gavzer Svetlana1, Cristea Nicolae1, Lupaşcu Lucian2, Stîngaci Eugenia2, Zveaghinţeva Marina2, Pogrebnoi Serghei2, Macaev Fliur2
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качественные изменения спектра грибных патогенов рода fusarium в семенах озимой пшеницы при различных условиях хранения посевного материала с использованием молекулярно-генетических методов
Cuzneţova Irina
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of some products containing acetamirpid 200 g/l, as insecticides against wheat pests
Panuţa Sergiu
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выращивание молодняка гусей с использованием зерна тритикале
Kononenko S.1, Guliț A.2
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of temperature and fungal pathogens on the activity of peroxidases in common wheat
Lupaşcu Galina1, Rudacova Angela2, Rudacov Serghei2, Cherdivară Ala2, Gavzer Svetlana1, Cristea Nicolae1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor de mediu asupra complexului de agenţi patogeni ai putregaiului de rădăcină la grâul comun
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors
Dascaliuc Alexandru, Voineac Vasile, Ralea Tudor, Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка состояния производства зерна в АТО Гагаузия
Curaxina Svetlana, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков при анализе статистических показателей
Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea moleculară a alernaria alternata în plantele de grâu, la diferite faze de dezvoltare
Paşa Lilia, Cuzneţova Irina, Mitin Valentin, Ignatova Zoia, Tumanova Lidia
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение эффективности влияния биологически активных веществ на культурные растения с помощью хлорофиллометра
Malina Raisa, Şişcanu Gheorghe, Titova Nina, Jelev (Hadîrca) Natalia
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării semințelor înainte de semănat cu preparatul REGLALG asupra rezistenței la ger a grâului comun de toamnă (Triticum aestivum L.)
Jelev (Hadîrca) Natalia, Sprînceană Sabina, Dascaliuc Alexandru
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 78