IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "parent"
Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parental authority in the family
Djafarova Sabina
Baku Slavic University
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilingvizm -o minunä yada real potenţial okulöncä ușaklarin yaşindaʺ (iş görgüsündän)
Avramoglo Marina
Komrat devlet universiteti
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current trends and challenges in South African higher education and influencing the choice of agricultural studies
Ngaikosset J.
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parental involvement
Ayeda Amasha Abu Jabal
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale reprezentărilor și percepțiilor cadrelor didactice și părinților privind orientarea copiilor cu deficiențe/dizabilități spre activitatea profesională
Cucer Angela
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Șapte corelații între violența interpersonală și progresul religiei organizate
Simion Marian Gheorghe
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părintele copilului cu CES - între prietenie și autoritate
Bloj Emil Sorin
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea părinţilor preadolescenţilor cu comportament deviant
Savca Lucia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea autorităților statelor europene în materia înapoierii minorilor la reședința obișnuită
Giurgea Lenuța12, Ion Carmen12
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative study on children's rights
Gîscă Veronica, Tonu Renata
Academy of Economic Studies of Moldova
Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management
Ediţia 20. 2023. Plovdiv. ISBN 978-9989-695-77-3.
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța Codului de etică al cadrului didactic în activitatea profesională
Cunichevici-Moraru Maria
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A fi părinte de copil ce se respectă pe sine
Chirev Larisa
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatoarea, copilul și familia - parteneri activi în educația timpurie
Năstac Elena
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea comunicării cadrelor didactice cu părinții
Ciugureanu Diana
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului – temei justificativ pentru încasarea pensiei de întreținere a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani
Şavga Alina
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înţelegerea împărtăşită a calităţii – oportunitate pentru asigurarea calităţii
Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile părinte-copil în familia monoparentală
Vrabie Silvia, Chelban Aliona
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adopter Training - An Essential Premise for Successful Adoption
Russu Inga
Moldova State University
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2066-7329 /ISSNe 2067-9270
Disponibil online 10 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea critică a libertății de exprimare în mediul academic
Donoagă Diana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26