IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(256) pentru cuvîntul-cheie "Methods"
Abordări privind definirea serviciilor de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice
Codrean Natalia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-1115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности организации и концепция аудита в некоммерческих организациях
Dubinina Marina, Dvornițkaia Tatiana
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Méthodes d’enseignement des textes de spécialité
Cozari Ana, Hodenco Elena
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление эффективности применения дополнительных аэробных нагрузок у женщин 20–30 лет при избыточной массе тела и ожирении I степени
Pogorleţchi Ala, Saviţchi Svetlana, Corman Mariana
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика совершенствования силовых способностей квалифицированных бегунов на средние дистанции
Bobrovnic Vladimir
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea prin prisma abordării inovative STEAM
Cazacioc Nadejda12, Rotari Veronica3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-70. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor la orele de chimie
Bostan Diana1, Melentiev Eugenia1, Pernai Alexandra2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological landmarks in studying the discipline of music history
Bulancea Gabriel
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Means and methods of strength training of middle distance runners at the stage of initial sports specialization
Sveclă Svetlana
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Video analysis-the first step to progress in soccer play
Manolache Gabriel-Marian
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițional și modern în studiul limbii române în clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele utilizării metodelor investigative la orele de științe ale naturii în învățământul primar
Iordache (Neagu) Marieta12
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern forms and methods of university libraries activity
Cojocaru Ecaterina
Free International University of Moldova
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia rezolvării ecuațiilor trigonometrice cu un grad sporit de dificultate
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode algoritmice de rezolvare a inecuațiilor și sistemelor de inecuații algebrice cu parametri
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cojocaru Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode euristice și metode de învățare prin descoperire
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-58. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea diferitelor abordări didactice în predarea limbilor străine
Panainte Lidia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 256