IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(51) pentru cuvîntul-cheie "interculturality"
Cultura e interculturalità nell’insegnamento delle lingue straniere nel contesto della globalizzazione
Porumb Tatiana
Università Statale di Moldova
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etichetele vinurilor între universalism și diferențe interculturale
Chira Oxana, Muntean Nicolina
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele pragmatice și interculturale ale funcționării termenilor din domeniul gastronomiei în textul literar (în romanul lui Michel Houellbecq „Sérotonine” și în traducerea în limba română)
Zbanţ Ludmila
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competenței interculturale în comunicarea didactică
Petrenco Liuba
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni interculturale ale educației literare
Zaharia Viorica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe franceze asupra operei lui Emil Cioran
Pricopciuc Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La importancia de los aspectos socioculturales en el aula de español: ejemplos prácticos
Menende Ivan Robles12
2 MAEC/AECID, España
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interculturală - o dimensiune a noilor educații între actualitate și necesitate
Clichici Veronica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art – factor and means of education for peace
Guţu Zoia
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O schimbare de paradigmă în predarea limbilor străine:spre o pedagogie interculturală
Negrescu-Babuş Inna
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate și alteritate în Take, Ianke și Cadîr de V. I. Popa
Văsioiu Marcelica-Alexandrina12
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele comunicării interculturale și activismul civic
Roşca Simion
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur interkulturalitat imdeutschen sprachbereich auf der lexikalischen ebene (An hand publizistischer texte)
Kononova Tatiana
Glotodidactica
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea neologismului ca fenomen intercultural actual
Botezatu Ana-Maria
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de cercetare a dialogului intercultural muzical  în creația muzicală academică contemporană  din Republica Moldova
Barbas Valeria
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The World as a Metaphor – Perspective upon its Cultural and Stylistic In-Betweenness
Avarvarei Simona-Catrinel
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation: A Bridge between Languacultures
Râbacov Ghenadie
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 51