IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "Dynamics"
The Law of Gravitation in Ontology Dynamics (Invited paper)
Ermolayev Vadim
Zaporizhzhia National University
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Практическое применение синтетических половых феромонов восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck.)
Musleh Mohammed1, Aidaros Nasser Nasr Naji2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul și rolul său în dinamica organizațională
Asofiei Ionela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование социально-трудовых отношений в условиях современной России
Glagoleva Natalia, Glagolev E.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare
Roşca Ludmila
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea sociala a aspectului corporal, revista cercetarilor
Rusanovschi Valeria
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Galben Ilian, Roşca Petru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind evoluția numerică a populației municipiului Chișinău în perioada 1990-2019
Sochircă Elena
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura nosologică și dinamica dizabilității populației adulte în Republica Moldova.
Condraţchi Diana1, Pisarenco Nadejda2, Martîniuc Constantin1, Pisarenco Serghei1, Luchian Mihai3
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere din rezervația peisagistică „La Castel”, Republica Moldova.
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние последействия систем удобрений на потребление микроэлементов посевом подсолнечника
Burîkina Svetlana., Kapustina G.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steady-state dynamics of a quantumoscillators coupled with a three-level emitter
Mîrzac Alexandra
Institute of Applied Physics
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combining Algorithmic Information Dynamics Concepts and Machine Learning for Electroencephalography Analysis: What Can We Get?
Iapăscurtă Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Complex Systems
Nr. 4(31) / 2022 / ISSN 0891-2513
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Law of Gravitation for Ontologies and Domains of Discourse
Ermolayev Vadim
Zaporizhzhia National University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(68) / 2015 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democracy, Governance and Economy: How EaP States Have Evolved in the Last Decade?
Ţigănaşu Ramona, Cărbune Anatolie
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern and the trend of the development of international trade with services
Roşca Petru, Roşca Leonid
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica sărăciei și consecințele sale asupra inegalităților regionale din România
Constantin Genoveca, Rusnac Svetlana
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația permanentă- premisă și rezultat al societății cunoașterii
Ionaşcu Ina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonequilibrium dynamics of α-RuCl3 - a time-resolved magneto-optical spectroscopy study
Wagner Julian1, Sahasrabudhe A.1, Versteeg Rolf B.1, Wang Zhe2, Ţurcan Vladimir34, Loidl Alois3, Hedayat Hamoon, Van Loosdrecht Paul H.M.M.1
1 University of Cologne,
3 University of Augsburg,
4 Institute of Applied Physics
Faraday Discussions
Nr. 237 / 2022 / ISSN 1359-6640 /ISSNe 1364-5498
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectele înghețate din Sistemul nostru solar
Birlan Mirel12
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54