IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "Eggs"

Contribuții la stabilirea perioadei optimei de stocaj a ouălor de găină pentru incubație provenite de la părinţii hibridului comercial de găină pentru carne „Ross-308”

Lungu-Bucşan Anastasia
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicii de incubaţie a ouălor de diferite specii de păsări

Scripnic Elena
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сalităţile morfo-productive ale raselormixte de găini importate în Republica Moldova

Modvală Susana
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul dezvoltării embrionare în urma utiliizării activării ouălor de găînă cu cîmp magnetic

Scripnic Elena
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность использования комбикормов с разными уровнями сырого жира в кормлении яичных перепелов

Sîcev Mihail
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul SSO-76 la indicii calităţii ouălor de găină

Bugneac Sergiu
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 21 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimation of The Productive Potential of Non-Dry Chicken Adlerskaya Silver on The Background of Application of Non-Conventional Feed Additives

Caisîn Larisa1, Cara Alla2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Comrat State University
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Characteristics of the reproductive system in sexually adult females of Sander lucioperca (L.) from different populations in the period of the reproductive cycle

Fulga Nina, Toderaş Ion, Nistreanu Victoria, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railean Nadejda
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorizarea stadiilor ontogenetice de dezvoltare a speciei Gallerria mellonnella L. pe diferite medii nutritive

Grigor Corina, Nastas Tudor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изучение трихограммы в Азербайджане

Mamedov Z.
Институт зоологии Нацио­наль­ной Академии Наук Азербайджана
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ploşniţa stejarului Chorythucha Arcuata Say (Heteroptera: Tingidae) - pontenţial daunător al mărului şi trandafirului şi pătrunderea lui în Republica Moldova

Iordosopol Elena
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexual and reproductive correlation of the population of the Agrotis segetum (den. Et Schiff.)

Nastas Tudor1, Gheletiuc Olesea1, Rusu Iuliana1, Gavryliuk Aliona2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Ukrainian scientific-research plant quarantine station PPІ NAAS of Ukraine
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of the export potential of milk, dairy products and eggs production

Şcerbacov Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propolis extract use din incubation technology for hens’ eggs treatment

Scripnic Elena, Eremia Nicolae
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Use of synchronization in hatching of poultry eggs

Scripnic Elena, Dreahlo Natalia
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX. 2016. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul comparative al indicilor de calitate a oualor de consum comercializate pe piata

Scripnic Elena
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale influenței remediului zoobior asupra sănătății, metabolismului lipidic și unor indici bioproductivi la găini în prima fază de ouat

Macari Vasile1, Pistol V.1, Putin Victor1, Rudic Valeriu2, Chiriac Tatiana2, Chiseliţă Oleg2, Rotaru Alina1, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rotari Liliana1, Pavlicenco Natalia1, Chișlari Ih.1
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indici microbiologici și impactul prezenței bacteriilor din genul Salmonella spp. în unele unități avicole din republică

Juncu Olga1, Starciuc Nicolae1, Osadci Natalia1, Moscalic Roman2
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О принятых в 90-х годах прошлого века математических трендах прогнозирования обеспеченности кормами отраслей белорусского животноводства

Solianik S., Solianik V.
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microflora ouălor de consum şi riscurile de contaminare cu Salmonella Spp.

Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Osadci Natalia, Malancea Nicolae, Spataru Tudor, Manciu Alexandr, Ciuclea Aurel
Medicină veterinară
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22