IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "Heterosis"
Селекция подсолнечника на устойчивость к белой гнили, заразихе и фомозу
Petkovici Ivan
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная эффективность различных схем дигаплоидной селекции
Mihailov Mihai, Botnari Vasile
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The scientific approach to swine breeding based on quantity increase and quality improvement of pork meat
Rotaru Ilie
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse aspecte de aplicare a metodei RAPD-PCR în studiul plantelor.
Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-1161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial
Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-1443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea efectului heterozis la hibrizi F3-F4 de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Frunză Daniela
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка сцепления между факторами продуктивности кукурузы
Mihailov Mihai
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia heterozisului la hibrizii perspectivi de lavandula Angustifolia Mill
Butnaraş Violeta, Gonceariuc Maria, Maşcovţeva Svetlana, Cotelea Ludmila, Balmuş Zinaida
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-1506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of germplasm diversity used in the maize inbred lines development
Gribincea Vladimir
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of improvement of indices maize line to establish their position in hybrids
Dîrzu-Cocoş Oxana
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные результаты создания новых форм озимых тритикале
Leatamborg Svetlana, Veveriţă Efimia, Rotari Silvia, Gore Andrei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of content and chemical composition of the essential oils with heterosis effect in hybrids of Lavandula angustifolia Mill
Gonceariuc Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using insensitive PPD-D1a allele for the early forms selection of bread wheat in the initial selection stages
Mirscaia Galina, Rushina N., Siniavina N., Kochetov A., Chesnokov Iurii
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гетерозис у кукурузы: к вопросу о преобладающем типе внутрилокусных взаимодействий
Mihailov Mihai
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breeding way to create intensive varieties of Jerusalem artichoke (Topinambour) and Topinsa sunfl ower
Popoff Eugene, Kupțov Nikolai
Central Botanical Garden of National Academy of Sciences of Belarus
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind parametrii fenotipici ale caracterelor de productivitate la hibrizii interspecifici de tomate F1 obţinuţi prin cultura embrionilor in vitro
Sîromeatnicov Iulia, Botnari Vasile, Josan (Vorona) Valentina
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция на гетерозис и частота повторяемости типов наследования основных хозяйственно-ценных признаков томата гибридами F1
Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea conţinutului si componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula Angustifolia mill
Gonceariuc Maria, Maşcovţeva Svetlana, Butnaraş Violeta, Botnarenco Pantelimon, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение наследования хозяйственно ценных признаков у гибридов F1 перца сладкого
Demidov E., Cuşnarev Al., Bronici O., Şliomca O., Cropiveanskaia I.
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение реципрокных эффектов в гибридах кукурузы сахарной
Andrieş Olga
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32