IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(182) pentru cuvîntul-cheie "Cooperation"

Principiile de bază si direcțiile activității economice din cadrul ONU

Cărbune Natalia
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice pentru abordarea eficientă a provocărilor la nivel macroregional

Paierele Oxana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii prin prisma proiectului ,,Managementul serviciilor publice locale”. Probleme locale, abordare regional

Bîlba Tatiana1, Iachimov Natalia2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea sectorului public cu societatea civilă in promovarea reformelor din invăţămantul preuniversitar

Iurașco Elena
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea la mediere a autorităţilor publice din cadrul statelor-membre ale Uniunii Europene

Zubco Angela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul partenerilor de dezvoltare in propăşirea comunităţilor locale in Republica Moldova

Şaptefraţi Tatiana, Tatarov Sergiu
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What can be expected from the Abashidze-Karasin talks?

Chapichadze Khatuna
Georgian Technical University
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de amplificare a colaborării Republicii Moldova cu actorii internaţionali în consolidarea securităţii naţionale

Căldare Gheorghe
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000

Andrieş Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отраслевая структура и интеграционные взаимосвязи предприятий зернопродуктового подкомплекса Республики Беларусь

Grișanova Olga, Deshko Ilona, Ushkevich Alexandr
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новая философия в экономике: аспект морали в микроэкономике

Tauşanji Constantin
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UE-China: cooperare în domeniul politicii de dezvoltare regională

Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată

Arşer Ana, Ornoveţchii Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aнализ криминогенных и психологических причинных факторов, влияющих на формирование преступного поведения несовершеннолетних

Liubimova Daria1, Zaharia Virginia2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistenţa juridică internaţională în materie penală - instrument juridic de prevenire şi combatere a criminalităţii în spaţiul Uniunii Europene

Achiruș Ana, Zbancă Tatiana
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte legale și instituționale determinante în dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile din Republica Moldova (continuare)

Palihovici Liliana
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte legale și instituționale care determină dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile în Republica Moldova (partea I)

Palihovici Liliana
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte

Butnaru Veronica, Culea Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euroregiuniea „Prutul De Sus” la 20 de ani de la creare: particularităţi, provocări, soluții

Hakman Serhii
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 182