IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "human rights and freedoms"

Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracțiunii de reținere sau arestare ilegală

Sorbala Mihai
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые вопросы противодействия торговле людьми в Республике Узбекистан

Seitaeva Janar
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea civilă ca formă specifică de organizare a relaţiilor sociale

Rusu Dorel
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судовий захист у системі правозахисних гарантій прав людини в Україні: теоретико-правове дослідження

Tkaciuk Lidia
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сучасні етапи розвитку української правової системи у сфері захисту прав людини

Fedina Natalia
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дотримання прав суб’єктів кримінальних правопорушень працівникам органів забезпечення правопорядку

Landina Anna
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

Railean Petru
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vătămarea drepturilor omului prin activitate administrativă: concept și particularități.

Şevcenco Igor
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esența poliției prin prisma competențelor de ordine şi securitate publică

Erhan Ianuş
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția drepturilor şi libertăților omului de către poliție

Erhan Ianuş
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica de gen în cadrul poliției – realități și perspective

Erhan Ianuş1, Carabanov Mariana2
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea dreptului la libertatea întrunirii în contextul ordinii și securității publice

Erhan Ianuş
Statul, securitatea şi drepturile omului
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Key legal aspects of the household waste manajement in Ukraine

Kravcenko Mihail
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu comparativ privind aplicarea principiului restrângerii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în contextul pandemiei COVID – 19

Iuri Nicu, Odinokaia-Negură Ina
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-90. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza cadrului legal internațional şi național privind reglementarea libertății religioase

Olaru Aurora
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura juridică a exponenților puterii – factor determinant al respectării demnităţii umane

Iacub Irina
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16