IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "disciplinary liability"
Reflecții cu privire la condiţiile răspunderii disciplinare. Sancţiunea disciplinară
Romandaş Nicolae
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică în domeniul securității și sănătății în muncă
Romandaş Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind dreptul salariatului la contestarea sancțiunilor disciplinare
Romandaş Nicolae1, Gurin Eduard2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul administrativ al autoritatilor de protectie a copilului asupra respectarii legislatiei
Focşa Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a sistemelor de răspundere disciplinară a judecătorilor din Europa
Gavrilenco Natalia12
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea judecătorului – garanție a respectării și apărării drepturilor omului
Costachi Gheorghe
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-0-7 .
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele de răspundere juridical a funcționarilor publici: fundamente teoretice
Donos Victor1, Costachi Gheorghe2
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal Responsibility of the Authorities of the Public Administration of Child Protection in the Republic of Moldova
Focşa Tatiana
Free International University of Moldova
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind principiul proporționalității și aplicarea în procedurile disciplinare cu privire la judecători
Balaban Sergiu
100 de ani de la adoptarea constitutiei Romaniei de la 1923. Evolutii context si perspective europe in Romania si Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-577-7 (PDF).
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respecting Professional Deontology and Moral Values in Public Institutions through the Activity of Ethics Counsellor
Matic Andreea Elena
"Dunarea de Jos" University of Galati
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The causes of exoneration from disciplinary liability
Travinskaia Irina, Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a salariaților în sfera muncii. Reflecții cu privire la natura juridică
Efrim Alina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-281-8..
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Stahi Tatiana1, Stahi Victor2
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile răspunderii disciplinare a judecătorului prin prisma jurisprudenței curții europene pentru drepturile omului
Mihailenco Olga
State, security and human rights
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independenţa magistratului și răspunderea disciplinară a acestuia. Elemente de drept comparat
Manea Tamara
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(31) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-49. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Elemente de drept comparat
Manea Tamara
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-42. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exercitarea atribuţiilor în sectorul public în situaţie de conflict de interese: abordări doctrinare privind oportunitatea de incriminare
Zaporojan Iancu
Realități și perspective în domeniul științelor juridice contemporane
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-695-8 (PDF).
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a salariaților în sfera muncii. reflecții cu privire la natura juridică
Gurin Eduard
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale privind scopul sancțiunii în activitatea judecătorilor
Arseni Alexandru, Balaban Sergiu
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea procesului de respectare a disciplinei de muncă în cadrul unitătii
Gurin Eduard
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3542-2-6 (PDF).
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25