IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "Eminescu"
Fenomenul Mihai Eminescu în imagini filmice
Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schopenhauer şi Eminescu
Guțu Crina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versul Eminescian despre natură în spațiul muzical
Ghilaş Victor
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitățile de om de știință ale lui Eminescu (I)
Holban Ion
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera eminesciană - un îndreptar al educației naționale
Holban Ion
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența științei cu poezia, artele, cultura. Viziune eminesciană
Holban Ion12
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(69-70) / 2020 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cunoaşterii lumii în profunzime reflectată în opera eminesciană
Holban Ion
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene)
Holban Ion
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traduire limaginaire dans les poemes Deminescu
Guţu Ana
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au confluent des cultures. La poésie française de Benjamin Fondane
Vanhese Gisele
La Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul poetic românesc
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Neo)modernism în rupturi rizomice
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu: unitatea culturii europene şi universale
Copcea Florian
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”
Nedelcea Tudor
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpuneri în limbile europene ale liricii eminesciene
Copcea Florian
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraraţii pe marginea „întoarcerii la izvoare” a lui Grigore Vieru
Boldeanu FlorentinaNarcisa
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retraducerea ca interogare teoretico-practică asupra traductologiei eminesciene
Prus Elena
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umanizarea fenomenelor cosmice şi cosmosizarea omului în opera eminesciană - dovadă a conştiinţei cosmice a poporului roman
Holban Ion123
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haos şi cosmos în creaţia eminesciană în discursul critic al lui Mihai Cimpoi
Fonari Victoria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-278. Vizualizări-1107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii
Ustian Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22