IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(45) pentru cuvîntul-cheie "structura"

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Călin Iuliana
Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene

Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul metodologic al managementului  structurii economiei naționale

Babii Leonid
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova, în anii 2007-2015, în profil teritorial

Macari Vadim
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul diagnostic al cancerului colorectal
Ştepa Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitate şi discontinuitate în evoluţia sistemelor internaţionale
Juc Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele ornamentale in cantecul liric propriu-zis
Badrajan Svetlana, Doroş Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia

Tomasella Paolo
Ente Regionale per il patrimonio Culturale del Friuli
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chișinăul în desenele artiștilor plastici Leonid Grigorașenco, Emil Childescu și Ion Serbinov. Aspecte istorice

Şibaev Dmitri
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia figurativului din pictura moldovenească în perioada anilor 1952–1960

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice referitoare la discurs și text

Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea socială – efecte, teorii, factori și tipuri

Țurcanu Vera, Ştefîrţa Adelina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-155. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente defazoare de tip RC - 0 cu parametrii lor electrici şi fizici imbunătăţiţi

Dimitrachi Sergiu, Dimitrachi Nicolae, Degteari L., Iov Vasile
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 23 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de automatizare în cadrul proiectării artisticea produselor vestimentare

Diordiev Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei de alimentaţie publică din municipiul Chişinău şi tendinţe de dezvoltare
Tabunșcic Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea conceptuală în abordarea naţională şi internaţională a managementului competitivităţii
Coşer Cornel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mortality from external causes of death  in the Republic of Moldova

Pahomii Irina1, Ştîrba Vitalie2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 National Research University Higher School of Economics, Saint-Petersburg
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea ca funcţie specifică a managementului în sistemul activităţii întreprinderilor vitivinicole din Republica Moldova
Stiroi Vitali
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plastic experiments in the Moldavian figurative painting since the beginning of the 1970s

Platon Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 45