IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(43) pentru cuvîntul-cheie "simulation"
On some trends in finite automata theory
Skobelev Volodymyr, Skobelev Volodymyr
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модификация компьютерной модели 3-фазного асинхронного двигателя для обеспечения учета магнитного насыщения потоками рассеяния
Pustovetov M.
Технологический институт (филиал) Донского государственного технического университета
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компьютерное моделирование вариантов системы электроснабжения, содержащей преобразователь частоты и синус-фильтр
Pustovetov M.
Технологический институт (филиал) Донского государственного технического университета
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование количества получаемых спермодоз в зависимости от месяца начала половой эксплуатации хряков-производителей
Solianik V.1, Solianik S.2
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная эффективность различных схем дигаплоидной селекции
Mihailov Mihai, Botnari Vasile
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numerical analysis of the peculiarities of flow rate adjustment in armature vibrating pump in hydraulic systems applications
Țurcanu Adrian1, Nuca Ilie1, Makal Jaroslaw2
1 Technical University of Moldova,
Mechatronic Systems and Materials
Ediția a 15-a. 2020. Piscataway, New Jersey, USA. ISBN 978-172816956-9.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of the formation of protostellar cores in the clouds-clouds collision
Rîbachin Boris1, Moiseenko Sergei, Secrieru Grigore2
1 Moldova State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finite automata over algebraic structures: models and some methods of analysis
Skobelev Volodymyr, Skobelev Volodymyr
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(68) / 2015 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particular aspects of manufactured MEMS and their reliability
Băjenescu Titu-Marius12
1 Military Technical Academy Bucharest,
2 Technical University of Moldova
EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica
Nr. 1(64) / 2016 / ISSN - /ISSNe 1582-5175
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme mecatronice
Boldea Afrodita-Liliana12, Grămescu Bogdan3
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-86. Vizualizări-1376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transit of flood waves through the software MATHCAD PROFESSIONAL 14.0, by nasal accumulation, Fizes Mijlociu hydrographical basin, Cluj county
Biali Gabriela1, Pisculidis Gh.2
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 Water Management SGA Cluj Napoca
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experimental study of real and ideal harmonic oscillators
Evtodiev Igor1, Koss A.2, Evtodiev Silvia3
1 Moldova State University,
2 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău,
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital methods in the development of adaptive clothing for people with disabilities
Irovan Marcela1, Indrie Liliana2, Frunze Valentina1, Florea-Burduja Elena1, Raru Aliona1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Oradea
Industria Textila
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1222-5347
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-89. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea matematică a reţelelor transportului public de pasageri
Ambrosi Gheorghe
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-78. Vizualizări-1144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Short-term outlook on fuel and energy balance in the analysis of energy security
Bîcova Elena
Institute of Power Engineering of ASM
International Journal of Energy for a Clean Environment
Nr. 2-4(17) / 2016 / ISSN 2150-3621 /ISSNe 2150-363X
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor informaționale la rezolvarea unor probleme din probabilitate
Neagu Natalia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison and evaluation of classical methods of dimensional chains theory and their modern analogues
Lealin Stanislav
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-ray diffraction analysis of PbTe/SnTe superlattices grown on Si(111) substrates
Şapoval Oleg1, Belenciuc Alexandr1, Fedorov Alexander2, Canţer Valeriu1, Zasaviţchi Efim1
1 Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Single Crystals, National Academy of Sciences of Ukraine,
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
Nr. / 2009 / ISSN 1454-4164
Disponibil online 27 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of an alternative route for natural gas supply
Tonu Valentin1, Ceban Vadim2
1 Technical University of Moldova,
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологічні засади дослідження проблем кримінологічного забезпечення економічної безпеки
Sazonov Vasilii
Харківський національний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43