IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "dinamică"
Indicatori specifici relevanţi ai activităţii IMM-lor din Republica Moldova, în anii 2014 și 2015, sub aspect teritorial
Macari Vadim
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv pentru efectuarea lucrărilor de laborator şi a lucrărilor practice
Ştubei Tudor
Spre viitor
Ediția 4, R. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul și rolul său în dinamica organizațională
Asofiei Ionela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova, în anii 2007-2015, în profil teritorial
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Missa” de Vladimir Ciolac. Aspecte componistice
Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare
Roşca Ludmila
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia neobservată și particularitățile ei în Republica Moldova
Prunici Sandra
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea sociala a aspectului corporal, revista cercetarilor
Rusanovschi Valeria
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations upon the dynamics of tourism in Romania
Pirvutoiu Ion1, Popescu Agata2
1 Hyperion University of Bucharest,
2 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-1995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activitatilor economice asupra aerului atmosferic în R.D. Centru
Bacal Petru, Sterpu Lunita, Urman Prascovia
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura nosologică și dinamica dizabilității populației adulte în Republica Moldova.
Condraţchi Diana1, Pisarenco Nadejda2, Martîniuc Constantin1, Pisarenco Serghei1, Luchian Mihai3
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere din rezervația peisagistică „La Castel”, Republica Moldova.
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern and the trend of the development of international trade with services
Roşca Petru, Roşca Leonid
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica sărăciei și consecințele sale asupra inegalităților regionale din România
Constantin Genoveca, Rusnac Svetlana
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor umane în sectorul agroalimentar
Sîrbu Adrian
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia abordării dezvoltării strategice cantitative a întreprinderii, aplicativ portului comercial maritim Constanţa
Florescu Viorel
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada postcriză
Negruţă Alexandru, Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria Sistemei metodologice de pregătire a personalităţilor creative în artele decorative şi design
Daghii Ion
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transcrierea pentru acordeon: considerații generale
Ştiuca Petru
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anomaliile dento-maxilare la copii şi adolescenţi în Republica Moldova
Iluţa Ion, Buşmachiu Ion
Medicina stomatologică
Nr. 4(21) / 2011 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37