IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "presentation"
Grammar teaching through technology
Babără Eugenia, Taner Ilgin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul didactic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii filologi
Usatîi Larisa
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria neamului o fac oamenii săi
Roman Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sarcinilor în predarea /învăţarea limbajelor de specialitate din perspectiva acţională. Sarcini acţionale
Apachiţa Svetlana, Bolgari Natalia, Demcenco Corina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Models and systems for structurization of knowledge in training
Pelin Nicolae1, Pelin Serghei2
1 University of Applied Science of Moldova,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1842-4562
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching public speaking to business students
Moldovan Raluca Emilia
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 32 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lițeydä muzikayi üüretmäk metodlari hem zamandaş konțepțiyalari
Caracilî Ludmila
G.A.Gaydarcının adına teoretik liţeyin üüredicisi, mun.Komrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Pîrgari Rovim, Calmuţchi Laurenţiu
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării
Popovschi Liliana
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu, Pîrgari Rovim
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Îmbunătățirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic din Republica Moldova în domeniul TIC. Reflecţii
Grama-Tomiţă Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susţinerea proiectelor individuale la literatura română
Gavriliţă Rodica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prezentation of self in everyday life – impression management strategies within employment interview
Gabatiuc Natalia, Cojocaru Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typology of Presentations as a Speech Genre in Business Communication
Nguyen Thi Giang
Pushkin Institute of Russian Language, Moscow
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări juridice contemporane privind prevenirea și combaterea fenomenului de obținere frauduloasă și delapidare a fondurilor externe
Porubin Roman
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторская позиция и проблематика в романе Марина Минку «дневник Дракулы»
Talmazan Oleg
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(180) / 2023 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prezentation of self in everyday life –  impression management strategies within employment interview
Gabatiuc Natalia, Cojocaru Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente digitale pentru o învăţare online eficientă în contextul provocărilor societale
Pisău Aurelia
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-92. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un curriculum pentru formarea competenței de argumentare: Învățăm să vorbim argumentat
Hadîrcă Maria1, Grîu Natalia2
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные технологии в педагогической деятельности на уроках русского языка и литературы
Telpiz Svetlana1, Evstafieva Tatiana2
2 Гимназия им. С. Курогло м. Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20