IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(158) pentru cuvîntul-cheie "rights"
Migraţia românilor din Transilvania în Moldova în secolele xvi-xviii - o analiză fenomenologică
Morariu Iuliu-Marius
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția apărării în procesul penal – între reglementări și realitate
Ceachir Anatol
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească
Ursu Daniel, Ursu Viorica
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un copil educat, un adult câştigat
Doboș Georgiana
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administrației publice locale privind garantarea realizării drepturilor și intereselor copiilor
Slusarenco Svetlana
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului în educaţia incluzivă
Chirimbu Sebastian Cristian
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenele de revizuire a procesului penal
Dandeș Veaceslav12
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile persoanelor private de libertate plasate în diferite regimuri de detenție
Cojocaru Vladimir
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile și obligațiile părților la înstrăinarea bunului cu condiția întreținerii pe viață
Talambuţă Angela
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea juridică a patrimoniului în doctrină şi în legislaţia Republicii Moldova
Stahi Tatiana
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul mandatului avocatului/avocaților poporului – subiect de dispute
Mazniuc Diana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale
Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea europeana a drepturilor omului: impactul asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova
Tătaru Anisia, Pîrţac Grigore
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea europeana a drepturilor omului: impactul asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova
Tătaru Anisia, Pîrţac Grigore
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricțiile libertății de exprimare
Gumenco Aliona
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspect conceptual al comunicării comisiei către Parlamentul European, consiliu, comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor referitor la raportul privind aplicarea cartei drepturilor fundamentale a UE
Cojocariu Beatrice Narcisa
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic privind protecția copiilor refugiaţi
Tizu Svetlana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instanței de judecată la executarea pedepsei privative de libertate
Cojocaru Vladimir
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre principiul legalitatii în activitatea judecatorului de instructie în legislatia Republicii Moldova
Popa Vasile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul și latura obiectivă a infracţiunii de viol
Blaşcu Olesea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 158