IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "Masă"

Cultul luării mesei la diferite civilizații

Demian Mihaela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II)

Perciun Andrei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea fi losofi că a fotografi ei la Siegfried Kracauer (I)

Perciun Andrei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicații ale calculului integral la determinarea forței de atracție a unui punct material de către o curbă plană

Castraveț Valeria
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența portaltoiului asupra productivității și calității fructelor de cireș în sistem superintensiv

Şarban Vasile, Balan Valerian
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența fertilizării foliare asupra răririi fructelor și recoltei la soiul de măr Golden Delicious

Balan Valerian, Vămăşescu Sergiu, Peşteanu Ananie, Balan Petru
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificările calităţii cireşelor  (Prunus avium L.) în timpul maturării  

Balan Valerian, Ivanov Igor, Şarban Vasile, Balan Petru, Vămăşescu Sergiu
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 30 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul sistemului de formare a coroanei la cireş asupra intrării pomilor pe rod, productivităţii şi calităţii fructelor
Ivanov Igor, Balan Valerian
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8