IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "mit"

Miturile și realitățile violenței în familie

Grati Veaceslav
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană

Corcinschi Nina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul modern şi puterea mitului: modelul Kafka
Crihană Alina
La Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kafka pe malul atlanticului: însemnari despre America în anul european al patrimoniului cultural

Ciocoi Tatiana
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești

Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Прошлое», мифы и историческая память о войне

Şirineanţ Alexandr
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”

Burlacu Alexandru
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Cetatea Isarlâk” ca Ultima Grecie în opera lui Ion Barbu

Stajila Emilia
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii

Şleahtiţchi Mihail
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miturile căsniciei în relaţiile maritale – un studiu empiric în Republica Moldova

Dolinschi Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan

Troianowski Lidia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haos şi cosmos în creaţia eminesciană în discursul critic al lui Mihai Cimpoi

Fonari Victoria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The cult of wilderness in American myth-making

Petrovici Oana-Maria
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 2. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirajul orientului apropiat în poezia lui Ion Minulescu

Stajila Emilia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miturile căsniciei în relațiile maritale – un studiu empiric în Republica Moldova

Dolinschi Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miturile in comunicarea organizațională

Lazăr Ludmila
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема лабиринта в мифологии и лирике (на материале «Лабиринтов» Х. Л. Борхеса): литературоведческий и дидактический аспекты

Dolgov Veaceslav
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Ediţia VI. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18